Ljudski potencijali su naša najveća vrijednost FIKRET ABDIĆ (VIDEO)

“Ljudski potecijali su naša najveća snaga i mi te potencijale moramo osposobiti, a ne kritikovati. Mnogi znaju govoriti mi imamo stručnjake koji su završili fakultete, a u Bihaću i Banja Luci imaju loše predavače. To nije priča za nas, za nas je priča da tim mladim ljudima damo radno mjesto, da mu obezbjedimo čovjeka koji zna više od njega, koji će ga uvesti u taj posao.”