Jedino Laburistička stranka u Bosni i Hercegovini ima svoga EKONOMSKOG STRATEGA! (VIDEO)

Jedino Laburistička stranka u Bosni i Hercegovini ima svoga EKONOMSKOG STRATEGA!

Stranke uopće ne razumiju pred kakvim se zadacima nalaze, jer nisu formirale svoje ekonomske stratege. Analizu ukupnog stanja u Bosni i Hercegovini, ali posebno strategiju razvoja Bosne i Hercegovine, treba da urade ekonomski stratezi svih stranaka zajedno. Da bi to uradili oni trebaju da postoje, da bi postojali oni moraju imati svoje stručne timove.

Poslušajte zašto!!!