LABURISTI BiH PODNIJELI PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE NA NACRT BUDŽETA OPĆINE VELIKA KLADUŠA ZA 2015. GODINU

Laburisti BiH Općinska organizacija Velika Kladuša u petak su, 23.01.2014. godine pismenim putem podnijeli svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt budžeta Općine Velika Kladuša za 2015. godinu.

Kao primjedbu istakli su narušavanje kalendara aktivnosti čime je povrijeđen Zakon o budžetima FBiH jer je Budžet Općine Velika Kladuša za 2015. godinu trebao biti usvojen još sa 31.12.2014. godine. Za ovu primjedbu krivca su našli u Službi kao predlagača.

S obzirom da je Nacrt budžeta za 2015. godinu usvojen 30.12.2014. godine kao osnovu za njegovu izradu Služba je trebala uzeti Izvršenje budžeta sa 30.11.2014. godine a ne Izvršenje budžeta sa 30.06.2014. godine.

Kako Nacrt budžeta za 2015. godinu ne nudi ništa „novo“ u smislu investicija koje obezbjeđuju otvaranje novih radnih mjesta smatrali su da je isti isključivo socijalnog karaktera a ne razvojnog. U uslovima kada je u Velikoj Kladuši nezaposlenost preko 70% potrebno se okretati projektima koji osiguravaju zapošljavanje a ne dodatnu potrošnju i zaduživanje.

Od konkretnih prijedloga na Nacrt budžeta za 2015. godinu istakli su slijedeće:

– POVEĆANJE Granta za Mjesne zajednice sa predviđenih 30.000,00 KM na 200.000,00 KM. Na ovaj način bi se uveliko pomoglo radu Mjesnih zajednica i time građanima omogućilo brže rješavanje njihovih problema.

– POVEĆANJE Granta za poljoprivredu sa predviđenih 100.000,00 KM na 300.000,00 KM.

– POVEĆANJE koda za Izmjenu prostorno-planske dokumentacije sa 50.000,00 KM na 150.000,00 KM. Povećanjem sredstava na ovom kodu osiguralo bi izradu dokumentacije potrebne za formiranje poslovne zone Šumatačke luke.

– NOVI kod Inicijalna sredstva za izgradnju poduzetničke zone Šumatačke luke u iznosu 100.000,00 KM. Nakon donošenja Planskog dokumenta ovaj bi planirani iznos stvorio elementarne pretpostavke za angažman i povlačenje dodatnih izvora sredstava (sa viših nivoa Kantona, FBiH).

– PRENAMJENA iznosa sredstava sa koda Eksproprijacija Tržni centar Velika Kladuša u iznosu 400.000,00 KM. Tražili su da ova sredstva ostanu u predviđenom iznosu na ovom kodu ali da se ista iskoriste za eksproprijaciju zemljišta u poduzetničkoj zoni Šumatac. Kao podlogu imali su već usvojena Planska dokumenta iz 2013. godine. Smatraju da se trebaju podržati započeti projekti koji osiguravaju proizvodnju nove vrijednosti, a ne uski interesi pojedinaca koji bi bili zadovoljeni implementacijom ovih sredstava.

Laburisti BiH Općinska organizacija Velika Kladuša će podržati izgradnju komunalne infrastrukture a koja se Nacrtom budžeta Općine Velika Kladuša za 2015. godinu u većini odnosi na izgradnju i rekonstrukciju puteva. U ranijem periodu svjedoci smo razno raznih malverzacija prilikom obavljanja poslova izgradnje i rekonstrukcije puteva a krajnju štetu trpili su građani (novoizgrađeni putevi su počeli propadati nakon samo godinu dana od izgradnje) dok su se pojedinci neosnovano bogatili. Tražiti ćemo da putevi imaju svu potrebnu dokumentaciju i da se strogo primjenjuje Zakon o građenju, Zakon o javnim nabavkama koji bi trebali osigurati kvalitet i kvantitet radova.