KAD PRIMITIVIZAM NADJAČA PANDEMIJU

Povodom izvještaja sa vanredne sjednice Kolegija Općinskog vijeća objavljenog na web stranici Radio Velika Kladuša od 01. aprila 2020. godine i izjave Predsjedavajućeg vijeća Fikreta Bašića ulažem slijedeći

D E M A N T I J

U sklopu izvještavanja sa održane vanredne sjednice Kolegija, Predsjedavajući Bašić izvjesto je članove Kolegija i javnost da mu je Edina Abdić Pleho onemogućila pristup pečatu Općinskog vijeća, što u cjelosti demantiram.
Čuvanje i korištenje službenih pečata regulirano je aktima Općinskog načelnika, a u skladu s istim se i postupa.
U vremenu kada je cijeli svijet na nogama, uključujući i našu općinu, kada se sve raspoložive snage stavljaju u funkciju zaštite i spašavanja, te očuvanja zdravlja naših građana, politikanstvo i ubiranje političkih poena krajnje je neljudski i nemoralan čin članova Općinskog vijeća u „vanrednom zasjedanju.“
Izjava da Edina Abdić Pleho „provodi vrijeme“ u Kabinetu dok je Općinski načelnik izvan BiH je rezultat neuključivanja Predsjedavajućeg u rješavanje gorućeg problema koji nam svima prijeti.
Zastupnica u Skupštini Unsko-sanskog kantona, Edina Abdić Pleho stavila se na raspolganje Općinskom Štabu Civilne zaštite, te od donošenja Odluke o proglašenju stanja nesreće povodom novog koronavirusa (COVID-19) na području Općine Velika Kladuša aktivno sudjeluje u radu Štaba.
Pozivam sve izabrane zvaničnike da jednako tako daju svoj doprinos u radu i zaštiti naših građana – birača koji su nam dali povjerenje, te da se aktivno uključuju u procese koji donose poboljšanje životne sredine, a ne da šire paniku i daju uznemirujuće i neutemeljene izjave.
Ukoliko niste spremni žrtvovati svoje vrijeme i dati svoj doprinos u rješavanju nesreće koja nas je sve zadesila, poslušajte upute kriznih štabova i štabova civilne zaštite i ostanite kod kuće!

Edina Abdić Pleho
Zastupnica Laburističke stranke u Skupštini Unsko-sanskog kantona