KABINET OPĆINSKOG NAČELNIKA UPUTIO OTVORENO PISMO ŠEFU MISIJE OSCE-a U BIH

Povodom navodne izjave Šefa Misije OSCE-a, Ambasadora Jonathana Moore, a koju prenose bosanskohercegovački mediji i internet portali, Kabinet Općinskog načelnika uputio je OTVORENO PISMO.

Poštovani, 

02. decembra 2016. godine bosansko-hercegovački internet portali objavili su vijest pod naslovom: Jonathan Moore:„Ne može biti saradnje sa Fikretom Abdićem, on je ratni zločinac“, kao izjavu koju ste navodno dali tijekom ekskluzivnog intervjua za Aanadolu Agency (AA). 

U predmetnom tekstu izdvojena je Vaša izjava po pitanju novoizabranog načelnika Općine Velika Kladuša, koju citiramo: „Stavio sam Veliku Kladušu na stranu. Vi znate kakav sam ja čovjek i diplomata i moram to javno da kažem. Nije meni uopće prihvatljivo imati veze i odnose sa osuđenim ratnim zločincima. Nije dobro da je to moguće da u 21. vijeku da osuđeni ratni zločinac može da bude i kandidat, a ne čak i izabran.“ 

Cijeneći da je sve češća pojava zloupotrebe izjava datih u bosansko-hercegovačkim medijima, isto tako da OSCE – Misija u BIH nije uputila nikakav akt Općini Velika Kladuša, kao ni njenim izabranim zvaničnicima o prekidu dosadašnje suradnje, sumnjamo u istinitost takvih navoda. 

Budući da se OSCE – Misija u BIH oslanja na mrežu terenskih ureda kako bi uspostavila punu suradnju sa građanima i predstavnicima vlasti na svim nivoima, da su aktivnosti usmjerene na jačanje sistema obrazovanja, demokratskog upravljanja i pravosuđa, poštivanja ljudskih prava i vladavine prava za sve građane, te da je u dosadašnjem periodu uspješno realizirala nekoliko projekata na području Općine Velika Kladuša u suradnji sa lokalnom vlasti, pomenute izjave su u suprotnosti sa načelima i misijom koju promovira Vaša organizacija. 

Molimo da nam odgovorite da li su predmetni navodi istiniti, te da li je zvaničan stav OSCE – Misije u BiH da neće nastaviti suradnju s Općinom Velika Kladuša i njenim izabranim zvaničnicima? 

S poštovanjem 

                                                                                KABINET OPĆINSKOG NAČELNIKA