JEDNA ZA DRUGOM, OBAVIJESTI O OBUSTAVI ISTRAGE

Mandat u Općinskom vijeću općine Velika Kladuša 2020-2024 godine zasigurno će ostati u sjećanju građana Velike Kladuše kao najneaktivniji saziv Općinskog vijeća do sada. Pored toga što ga je obilježila smrt Predsjedavajućeg vijeća, zasigurno ga je još više obilježilo političko prepucavanje „strančica“ udruženih u jednom, da BLOKIRAJU RAD OPĆINE VELIKA KLADUŠA i isti prikažu kao neuspjeh i teret Laburističke stranke kao stranke sa najvećim brojem mandata u Općinskom vijeću.

Na adrese Općinskog vijeća, Zamjenici Predsjedavajućeg u proteklom periodu stiglo je nekoliko Obavijesti o obustavi istrage protiv iste. Čak i nakon tri godine od podnošenja krivične prijave 15 vijećnika naspram Zamjenice, Tužilaštvo USK-a dostavlja obavijest o nesprovođenju istrage. Svojom obavijesti, Tužilaštvo ističe, između ostalog da nepravilnosti u radu Zamjenice predsjedavajućeg Emine Ćehić, ako su i postojale, mogle su biti otklonjene u skladu sa procedurom koja je propisana Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Velika Kladuša. Što je dokazalu tezu upravo, koju smo cijelo vrijeme ponavljali, a to je da se procedure moraju poštivati! Ne postoji ZAKON VEĆINE, u smislu da se ne moraju poštivati propisane procedure. Da je tako, vjerujem da bi saziv OV Velika Kladuša brojao 20 vjećnika Laburističke stranke, a 8 vijećnika ostalih jer je barem toliko vijećnika imalo veći broj glasova od svih vijećnika koje participiraju u OV. Međutim, postoje procedure i pravila Izbornog zakona koje se primjenjuju i koje se poštivaju. Zbog toga što se možda neko ne slaže sa takvim Zakonom, ne dovodi u blokadu cijeli proces rada kao što su to cijelo vrijeme činili ovih 15 vijećnika.

Kako smo isticali, pri svakoj izjavi, ili svakoj sjednici Općinskog vijeća, ne moramo se slagati, ali pravila moramo poštivati. Sjednice moramo održavati i na istima se pojavljivati, što je na kraju potvrđeno u jednoj od ovih Obavijesti gdje je rečeno da su vijećnici izabrani predstavnici stranaka i ne odlučuju pojedinačno, već po propisanoj proceduri kao članovi Općinskog vijeća i ne moraju se slagati sa načinom glasanja i stavovima drugih vijećnika, jer glasaju prema stavu stranke koju predstavljaju.

Za kraj, kako se u svim ovim obavijestima navodi, sve eventualne nepravilnosti, mogle su se i trebale otkloniti radom i donošenjem odluka od strane Općinskog vijeća, što nije bilo slučaj. S toga, vjerujem da će to ostati lekcija građanima naše Općine da biraju odgovorne i radišne vijećnike u budućem mandatu, kako samo Tužilaštvo USK-a bespotrebno nebi trošilo financijska sredstva na neutemeljene krivične prijave i upuštalo se u politička pitanja, koja nisu u njegovoj nadležnosti!