Istina na vidjelo: Kako su USK i Vlada Federacije sabotirali reviziju privatizacije „Agrokomerca“

Nakon što je u mjesecu maju, 2022. godine zastupnica Elma Đogić, u skladu sa Zaključakom o podnošenju zahtjeva za reviziju privatizacije koju je usvojilo Općinsko vijeće 2017. godine,  uputila zastupničko pitanje Agenciji za reviziju privatizacije Federacije BIH, istina o cjelokupnom procesu sabotaže ovog postupka od strane upravljačkih struktura USK i Vlade Federacije, izašla je napokon na vidjelo.

Agencija za reviziju privatizacije Federacije BIH u mjesecu junu, 2022. godine, poslala je zvanični odgovor na postavljeno zastupničko pitanje u vidu Službene zabilješke predmetnih revizora, u kojoj se navode detaljni koraci koje je Agencija poduzimala za vrijeme rada na ovom predmetu.

Kao glavni problem zbog kojeg je prekinut postupak i nije okončana započeta revizija istaknut je nedostatak dokumentacije koju je trebala dostaviti Kantonalna agencija za privatizaciju USK-a, a zatim i Vlada, Skupština i Tužilaštvo USK, što nesporno ukazuje na namjerno, ciljano i plansko ometanje finalizacije procesa revizije privatizacije privrednog društva Agrokomerc!

Nakon što je pokrenut postupak revizije, revizori su se konstantno susretali sa poteškoćama prilikom prikupljanja neophodne dokumentacije. Polazna osnova bio je akt direktora Agrokomerca u kojem su opisana trenutna dešavanja u „Agrokomercu“ d.d. Velika Kladuša, a direktor istog je zatražio odgodu postupka revizije zbog činjenice da nije okončan postupak financijske konsolidacije. Agencija ovaj zahtjev nije uvažila i ponovoje  zahtjevala dostavljanje spornih dokumenata.

Tada je počelo prebacivanje krivice na drugog, nakon čega je Agencija upućena na adresu Agencije za reviziju privatizacije USK, od koje do danas nije dobivena povratna informacije.

Sa istim zahtjevom išlo se i do premijera USK, odnosno Skupštine, Vlade i Tužilaštva USK, a isti su na ovaj zahtjev ostali i nijemi i gluhi. Identičnim principom šutnje i nepružanja traženog odgovora povela se i Vlada Federacije BIH koja je također uključena u cjelokupni proces, stoga se iz svega naprijed navedenog izvodi zaključak da je sabotiranje i ometanje procesa revizije privatizacije Agrokomerca glavni cilj upravljačkih struktura Unsko-sanskog kantona i Vlade Federacije BIH, čiji najveći ceh plaćaju građani.

U prilogu se nalazi službeni Odgovor Agencije za reviziju privatizacije Federacije BIH: