Godina dana mandata Vlade USK-a je iza nas!!! (VIDEO)

Za rezultat imamo 101.sjednicu Vlade, koje se plaćaju,  preko 500 novouposlenih na određeno u javne ustanove, koje se ne mogu samostalno financirati, nekoliko imenovanja Operativne grupe za upravljanje migrantskom krizom, desetine hiljada migranata bez rješenja na pomolu, Skupština kojom rukovodi zamjenik predsjedavajućeg iz reda Hrvata…

Ukratko, financijsko opterećenje već zaduženog Budžeta Kantona bez vizije i obrazloženja. 

Pr Laburisti BiH.