GO CAZIN LABURISTI BIH: GRAD CAZIN MORA HITNO PROGLASITI STANJE ELEMENTARNE NEPOGODE

Povodom vremenskih neprilika GO Cazin Laburista BiH izdaje slijedeće

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća uređena su prava i dužnosti građana i tijela Federacije, kantona, općina, privrednih društava i drugih pravnih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno načini kako postupati u slučaju prirodnih nepogoda, tehničko–tehnoloških, ekoloških i drugih nesreća ili ratnih opasnosti.

Za štete nastale u slučajevima vremenskih neprilika ili drugih nepogoda na materijalnim dobrima građana predviđeni su mehanizmi za naknadu i sanaciju štete.

Da bi građani, a čija su materijalna dobra pretrpjela oštećenja, mogli tražiti naknadu štete, Grad Cazin mora HITNO proglasiti stanje elementarne nepogode.

S obzirom na štete koje su nastale po određenim mjesnim zajednicama Grada Cazin, a uzrokovane jakim vjetrom, gdje posebno ističemo štete u Mjesnoj zajednici Stijena skrećemo pažnju Gradonačelniku Grada Cazin da u skladu sa svojim ovlaštenjima i prijedlozima Štaba civilne zaštite  proglasi stanje elementarne nepogode.

Građanima Grada Cazin je prijeko potrebna brza intervencija i pomoć, te se u skladu sa ovlaštenjima treba i upotrijebiti snaga i sredstva civilne zaštite, kao i služba za upravu, privredna društva i druga pravna lica sa područja Grada da se uradi sve na ublažavanju i otklanjanju štetnih posljedica od prirodnih i drugih nesreća po ljude i materijalna dobra nastalih na području Grada Cazin.

GO Cazin Laburista BiH smatra da su ispunjeni svi uvjeti za proglašenje stanja elementarne nepogode i da je ovaj čin jedan od najvažnijih načina da se pomogne našim sugrađanima.

GO Cazin Laburista BIH napominje građane i javnost da su u Budžetu Grada Cazin za 2017. godinu OSIGURANA sredstva za posebne namjene odnosno sredstva za elementarne nepogode, u ukupnom iznosu od 111.000 KM i da se ista MORAJU utrošiti za ove namjene i potrebe svih građana Grada Cazina pogođenim prirodnom nepogodom nastalom u prethodnom periodu.