ELMA ĐOGIĆ: ZAŠTO OVO NIJE “TEMA”?

Otkazivanjem posljednje tri sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH bez da je rukovodstvo doma dalo adekvatna objašnjenja, a koje su se trebale održati 26. i 27. jula, dokazuje da je Federacija već odavno u krizi vlasti, a kakve su prilike kriza će još potrajati.

Način na koji su se tokom zasjedanja ponašali koalicioni partneri SDA, HDZ, SBB i ASDA prema bosansko-hercegovačkoj javnosti i kolegama u poslaničkim klupama, koji nisu dio parlamentarne većine, je krajnje NEPROFESIONALAN, NEKOLEGIJALAN i, u najmanju ruku, „NEDEMOKRATIČAN“.

Naime, na sjednicama se trebalo naći preko 40 raznih materijala, od zakona, izvještaja do odluka, koji su od velikog značaja za funkcionisanje društvenih tokova u Federaciji BiH.

Na taj način, USKRATILI su govornice drugim poslanicima, USKRATILI su javnost da se upozna sa stvarnom slikom prilika u društvu, USKRATILI su Budžet i USKRATILI su odvijanje svih procesa čiju cijenu plaćaju, nažalost, samo građani.

Svima je jasno da je ovo STARA, DOBRO POZNATA i UVJEŽBANA predizborna igra, jer koalicija, predvođena SDA-om, zadnjih 20 godina jedino što je usavršila jeste da bude ŽONGLER u ovom ili onom cirkusu.

Očigledno je da na lokalne izbore ne izlaze spremni, nemaju šta ponuditi „svojim glasačima“, pa onda podižu tenzije oko nacionalnosti, „vitalnog nacionalnog interesa“ , a sve s ciljem kako bi od građana izmamili glasove, da bi, nakon izbora, opet ujedinjeno djelovali.

Godinu dana je prošlo od potpisivanja AGENDE, koju, u posljednjih pola godine, skoro niko ni ne spominje, i ništa nije realizirano.

Izgubljene su godine provođenja procesa, godine napretka, odnosno, izgubljene su godine pomaka.

Nema ni jednog pozitivnog rezultata, niti jednog realiziranog projekta, nema obećanih radnih mjesta, a sve se to pokušava prikriti blokadom rada zakonodavnih tijela Federacije, odnosno, jednim SCENARIJEM koji je pripremljen za predizbornu igru vladajućih.

Nadam se da će građani Federacije uvidjeti pogubnost politika koje su birali 2014. godine, iste kazniti demokratskim putem 02. oktobra i ne dozvoliti im da ovladaju lokalnim zajednicama, kao što vladaju Federacijom.

                                        Poslanica u Predstavničkom domu

                                        Parlamenta Federacije BiH

                                        Elma Đogić