ELMA ĐOGIĆ: UMJESTO RAZVOJA BOSNU I HERCEGOVINU VODE U UNIŠTENJE!

Zakonodavna vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine ne funkcioniše ni u jednom pogledu.

Ilustracije radi, Predstavnički dom Parlamenta FBiH je zadnji put zasjedao 13. jula, te Dom naroda FBiH nije zasjedao redovno od 7. juna ove godine.

Činjenica je da koalicioni partneri ne mogu postići konsenzus oko nastavka zasjedanja oba Doma koristeći se raznim izgovorima o neodržavanju istih i da je kriza duboko potresla koaliciju SDA-SBB- HDZ BIH- PO KO ZNA KOJI PUT.

Detaljno analizirajući, koalicija u Federaciji BiH na čelu sa SDA strankom, od konstituiranja vlasti NIKADA nije funkcionisala u punom kapacitetu.

Koalicija je vremenski, u skladu sa POTREBAMA vladajućih i njihovih usko povezanih krugova, primala razne PENCILINE za njenu stabilnost, a iznutra su egzistirali „bacili“ protiv kojih nisu uspjeli pronaći odgovarajuće mehanizme zaštite.

U protekla tri mjeseca, koliko je proteklo od neodržavanja sjednica Parlamenta Federacije BiH vladajući su jedino „uspješno“ plasirali u javnost RAZLOGE.

Razlozi su bili toliko neargumentovani da su u velikoj mjeri zamarali javnost, počevši od protesta i napuštanja sjednica Parlamenta Federacije BiH, hapšenjima političkih lidera, seta zakona o boračkim populacijama, seta zakona o igrama na sreću , raznih tumačenja o kršenju odredbi Poslovnika preko godišnjih odmora, te, naposlijetku, održavanja lokalnih izbora u BiH.

U međuvremenu, u BLOKADI rada Parlamenta Federacije BiH politički lideri su se bavili sami sa sobom, tako da su u medijskim nastupima, bilo pojedinačnim ili „zajedničkim“, POBIJALI izborna obećanja data 2014. godine i na taj način javno iznijeli NEMOGUĆNOST ISPUNJAVANJA tih obećanja.

Televizijski ekrani, printani i elektronski mediji, te druga sredstva informisanja, u protekla tri mjeseca, nisu informirali javnost o BLOKADI rada Parlamenta Federacije BiH nego su svoje natpise, fotografije sa naslovnih strana, kolumne posvećivali nekolici ljudi ( najviše političkim liderima u BiH) i njihovim „ZAJEDNIČKIM RADNIM SASTANCIMA ISKLJUČIVO POSLOVNE SARADNJE U DUHU ZAJEDNIŠTVA“.

Mediji su sa ovakvim nastupima po ko zna koji put pokazali da su upravo oni u službi vladajućih i da je veoma mali broj institucija i pojedinaca koji su na usluzi građanima, koji istinski žele da se uvedu promjene u politički život Bosne i Hercegovine.

Mreža interesno povezanih institucija, grupacija i pojedinaca je svakim danom sve kompleksnija i to je jedan od BACILA koji oštećuje cjelokupnu sliku bosanskohercegovačke stvarnosti.

Velika je vjerojatnoća da će se BLOKADA rada Parlamenta FBIH ukloniti kada na pomolu bude PENCILIN od kojeg će imati koristi mreža interesno povezanih grupacija, poput kredita od 553 miliona eura od strane Međunarodnog monetarnog fonda (MMF-a) za čiju tranšu je potrebna saglasnost Parlamenta Federacije BiH ili usvajanje Budžeta za 2017. godinu, a sve do tada će ostati STATUS QUO.

Činjenica je jedna, NAS U POSLEDNJE DVIJE GODINE KAO I U ZADNJIH 20 GODINA VODE POGREŠNI LJUDI, koji nemaju viziju razvoja Bosne i Hercegovine.

Njihova vizija razvoja je kratkoročna i nikada neće biti dugoročna, sve dok su takvi na vlasti. Dok se takva mreža ne počne raspadati RAZVOJA neće biti ni na pomolu, a jedino čemu će nas voditi će biti UNIŠTENJE.

Dakle u 21. stoljeću sve ide putevima RAZVOJA, samo Bosna i Hercegovina ide putevima UNIŠTENJA!

Poslanica u Parlamentu FBiH