ELMA ĐOGIĆ UČESNICA AKADEMIJE RAVNOPRAVNOSTI 2016. GODINE

Akademija za ravnopravnost 2016. godine održava se na temu: „Platforma za političko liderstvo i udruženo djelovanje zstupnica/ka, liderki/a političkih stranka i organizacija civilnog društva“, a učešće u istoj mogli su uzeti samo oni pojedinci koji su prošli Javni poziv/konkurs.

Među 30 odabranih polaznika, od preko 100 prijavljenih, primljena je Elma Đogić, zastupnica u Zastupničkom Domu Parlamenta Federacije BiH.

Ciljevi Akademije su  jačanje kapaciteta političkih liderki/lidera u oblasti ravnopravnosti spolova i politika ravnopravnosti deprivilegovanih grupa u BiH, a u svrhu unapređenja prava građanki/građana Bosne i Hercegovine, te jačanje saradnje između donositeljica/donositelja odluka sa predstavnicama/predstavnicima organizacija civilnog društva u BiH.

Akademija će se održati u četiri trodnevna modula, od čega će tri modula biti posvećena isključivo učesnicama/učesnicima sa područja BiH, dok će četvrti modul biti zajednički regionalni događaj, uz učešće političarki/političara iz susjednih država. 

Četvrti i zadnji modul predstavlja studijsku posjetu Zagrebu, u okviru koje će se razmijeniti informacije i iskustva sa predstavnicama/predstavnicima Sabora RH, izvršne vlasti, nezavisnih tijela i organizacija civilnog društva.

 

PR Laburisti BiH