EDINA ABDIĆ PLEHO – DOSTA JE ČEKANJA!

Nacrt Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica usvojen je na održanoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona 21. septembra/rujna 2020. godine, te je upućen u Javnu raspravu.

Dopunska prava koja, po ovom Zakonu, pripadaju Braniteljima/Oružanim snagama ( Armija BiH, HVO i policija nadležnog organa unutarnjih poslova) između ostalog podrzumijevaju:

  • Zdravstvenu zaštitu, ortopedsko-protetička pomagala, prednost u korištenju zdravstvenih usluga, liječenje od PTSP-a, naknadu dijela troškova liječenja i naknadu troškova prijevoza za liječenje u drugom Kantonu, banjsko liječenje – medicinska rehabilitacija, prednost pri zapošljavanju, prednost pri korištenju novčanih pozajmica za otvaranje radnih mjesta, prednost pri zakupu i otkupu poslovnih prostora, prednost pri upisu u obrazovne ustanove, stipendije, rješavanje stambenog pitanja, jednokratnu novčana pomoć, novčanu egzistencijalnu naknadu, besplatnu pravna pomoć…

Zastupnica Edina Abdić Pleho uputila je Prijedlog predlagaču da se pod pojmom Branitelji / Oružane snage dodaju pripadnici Narodne Odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna u skladu sa presudom Ustavnog suda Federacije BiH (U-22/05 i U-8/13).

Ovim Prijedlogom pripadnici Narodne Obrane i članovi njihovih porodica stekli bi prava koja ih po zakonu PRIPADAJU!

Nažalost, o predloženom se nije izjasnio predlagač u ime Vlade USK, niti su podršku takvom prijedlogu dali „dojučerašnji“ zastupnici Laburističke stranke, a sada nezavisni skupštinski poslanici.

Unatoč tome, Laburistička stranka BiH, putem zastupnice Edine Abdić Pleho, uputit će pismeni Prijedlog predlagaču Zakona tijekom Javne rasprave, a kasnije i uložiti Amandman na Prijedlog Zakona, s ciljem sticanja PRAVA PRIPADNIKA NARODNE ODBRANE AUTONOMNE POKRAJINE ZAPADNA BOSNA, na koje se čeka punih 15 godina.

Da bi pripadnici Narodne Odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna i članovi njihovih porodica NAPOKON  uživali sva PRAVA koja su im garantirana potrebno je da se 16 Skupštinskih zastupnika izjasni ZA!

Video u prilogu…

Edina Abdić Pleho

Zastupnica Laburističke stranke BiH u

Skupštini Unsko-sanskog kantona