(AUDIO) GDJE SU NESTALE DONACIJE ZA MAJSKE POPLAVE 2014. ?!

Nakon katastrofalnih poplava,  koje su zadesile našu zemlju u maju 2014. godine,  održano je niz donatorskih konferencija na kojima su se prikupljala sredstva za pomoć nastradalim područjima. Na donatorskoj večeri, u organizaciji Evropske komisije za pomoć BiH i Srbiji, prikupljeno je preko 800 miliona eura ne uključujući druge izvore priliva sredstava i donacija.

Da bi se upravljalo sa tako prikupljenim sredstvima, vlast, koju je tada predvodio SDP. na čelu sa federalnim premijerom Nerminom Nikšićem, osnovala je Federalni fond za pomoć nastradalim područjima na teritoriji Federacije BiH.

Četiri godine nakon majskih poplava, Parlament Federacije BiH donio je Zakon o prestanku važenja Federalnog fonda, bez da su prethodno Vlada Federacije BiH i  Fond podnijeli Izvještaj i Program utroška sredstava od donacija namijenjenih za područja pogođena poplavama, a ista su doznačena na račun Fonda 2014. godine.

Laburistička stranka BiH je, putem zastupnice Elme Đogić, u više navrata upozoravala na netransparentnost poslovanja istog,  te je na 28. vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, 18. aprila 2018.godine, predložila dva Zaključka i to:

  1. Izvršiće se vanredna kontrola poslovanja i revizija Federalnog fonda za pomoć nastadalim područjima od nesreća na području Federacije BiH od strane Institucije za reviziju institucija FBiH u roku od 60 dana i
  2. Zadužuje se Vlada FBiH da nakon izvršene revizije poslovanja Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od nesreća na području Federacije BiH dostavi Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Izvještaj o radu fonda zajedno sa Izvještajem o izvršenoj reviziji poslovanja.

Tako predloženi zaključci dobili su podršku zastupnika, te ih je Parlament usvojio.

(Više u audio prilogu…)

PR LABURISTI BiH