ZDRAVSTVENA ZAŠTITA JE PRAVO, A NE PRIVILEGIJA

Zdravstvena zaštita stanovništva Velike Kladuše, a posebno građana u stanju socijalne potrebe bila je glavni povod i tema održanog radnog sastanka Općinskog načelnika gospodina Fikreta Abdića sa direktoricom i vlasnicom Specijalne bolnice „Arithera“ Arijanom Hegediš Došen i dr. Davorom Duvančićem, te predstavnicima Poslovnog kluba Mreže JiE (jugoistočne Evrope), Dragomirom Bokanom I Srećkom Blažićkom.

Zajedničkom sastanku prisustvovali su članovi Zdravstvenog savjeta Općine Velika Kladuša.

Budući da su administrativne procedure komplicirane pri sufinanciranju troškova liječenja naših građana u Republici Hrvatskoj od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a, ali i drugih nadležnih institucija u BiH, načelnik Abdić je iskazao namjeru da Općinskom vijeću ponudi prijedlog Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja troškova liječenja najugroženijih građana Općine Velika Kladuša u Hrvatskoj, odnosno u bolnici „Arithera“ i kod njihovih poslovnih suradnika.

„S obzirom da imamo likvidan budžet i svakako najbolju financijsku situaciju na USK-u određen iznos budžetskih sredstava ćemo usmjeriti u ovu namjenu jer ponuđene resurse moramo iskoristiti“naglasio je načelnik Abdić.

Zahvaljujući iskazanoj namjeri i želji Načelnika Abdića da se učini više i pomogne građanima sa zdravstvenim problemima, a posebno onima koji su u stanju socijalne potrebe, došlo se je na ideju pokretanja pilot projekta o unapređenju životnog standarda građana općine Velika Kladuša, uz mogućnost da se isti financira putem evropskih fondova.

Prije nego se pripremi prijedlog Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja aktivnu ulogu u kreiranju iste imat će Zdravstveni savjet Općine, stručni kadrovi partnerskih poliklinika i bolnica, kao i savjeti mjesnih zajednica. O tako pripremljenom prijedlogu Odluke odlučiti će Općinsko vijeće, gdje će se stvorit pretpostavke za pokretanje postupka zaključivanja ugovora sa Specijalnom bolnicom „Arithera“ u kojoj će biti omogućena liječnička pomoć našim građanima, po posebnim cijenama i uz omogućen prijevoz do istih.