ZAVRŠNA RIJEČ OPĆINSKOG NAČELNIKA FIKRETA ABDIĆA O BUDŽETU ZA 2017 GODINU NA OV VELIKA KLADUŠA 27.03.2017. GODINE

ZAVRŠNA RIJEČ OPĆINSKOG NAČELNIKA FIKRETA ABDIĆA O BUDŽETU ZA 2017. GODINU, NA  OV VELIKA KLADUŠA 27.03.2017. GODINE