Zakon o financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava u Federaciji BiH

Na 22. Sjednici Doma naroda usvojen je Zakon o financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava.
Što to znači za gospodarska društva u privatnom vlasništvu?

  • Mogu podnijeti prijedlog komunalnim poduzećima da im za obaveze nastale do 30.09.2013.godine otpišu kamate i odobre obročnu otplatu duga.
  • Mogu uputiti zahtjev Vladi Federacije za otpis kamata i obročno plaćanje dugova po osnovu neplaćenih obveza za zdravstveno osiguranje ( doprinosi za mirovinsko i dug za PDV se ne mogu obročno otplaćivati),
  • Mogu ponuditi svojim zaposlenicima prema kojima imaju dugovanja za plaće da za iznos duga postanu vlasnici poduzeća, odnosno da imaju udjele u poduzeću.
  • Mogu obaveze prema dobavljačima roba i usluga zatvoriti udijelima u imovini poduzeća.

Imaju i odredbe zakona koji kažu da se u postupku financijske konsolidacije ne mogu pokrenuti postupci prinudne naplate potraživanja nad imovinom društva koje se konsolidira, a ukoliko je postupak prinudne naplate u toku prinudnog izvršenja kod poslovnih banaka nadležni organ može donijeti odluku o otvaranju novog računa kod poslovne banke za obavljanje platnih transakcija nad kojim se ne može provesti prinudno izvršenje dok traje postupak financijske konsolidacije.
Ove odredbe treba uzeti s rezervom iz nekoliko razloga:

  1. Ovlašteni organ je Vlada Federacije BiH i ona će to učiniti samo za poduzeća u kojima država ima većinski udio u vlasništvu i ako ima interes za to poduzeće.
  2. Moje mišljenje je da ova odredba nije u skladu s ovršnim zakonom i da će kad-tad biti konstatirano da se to ne može uraditi iako je to Vlada Federacije uadila u nekim svojim poduzećima.
  3. U odredbi stoji riječ „može“ što nije isto kao „hoće“.

Rijetko se na dnevnom redu nađu zakoni koji bi na neki način olakšali rad poduzećim bez obzira na karakter vlasništva. Ovo je jedan od tih zakona. Kroz njega je Vlada Federacije provukla i odredbu prodaje imovine poduzeća u kojima je ona titular vlasništva i to imovine i opreme koja nije u funkciji najmanje 36 mjeseci, tipujući na nastavak „male privatizacije“ regulirane u Zakonu o privatizaciji poduzeća u F BiH( i svih njegovih 12 zmjena i dopuna). Tim zakonom se prvo „rasprodala“ imovina koja „navodno“ nije bila uvjet za obavljanje pretežite djelatnosti poduzeća, a ovim zakonom odlazi i ona preostala.

Slobodno se može reći da se radi o nastavku „male privatizacije“ one iste zbog koje su radnici uništenih poduzeća nezadovoljni! Uložila sam amandman na ovu odredbu s namjerom da se isključi iz zakona, međutim Vlada je to odbila kao i poslanici na sjednici. Planirano je da se izvrši i izmirenje dugova gospodarskog društva ranije izdanim obveznicama po osnovu „ratnih potraživanja“.

O verificiranim ratnim potraživanjima, izdavanju obveznica na ima tih potraživanja i zatvaranje obaveza po osnovu dugovanja za poreze i doprinose može se napisati knjiga. Uostalom, to je samo jedan od načina na koji su opljačkana poduzeća i njihovi radnici. Ali o tom nekom drugom prilikom.

Za ovaj Zakon važna je činjenica da je Vlada Federacije BiH odbila amandman koji sam uložila, a tiče se samo jedne male, a tako važne sitnice – „ određivanje roka od 30 dana za izradu propisa koji su nužni za implementaciju ovog zakona“.

Odbijanje tog amandmana shvatila sam kao bijeg od implementacije Zakona jer ako se radi o dugovanjima nastalim do 30.09.2013.godine, a danas smo 20.03.2014.godine bez roka u kojem Vlada mora izraditi Propise,a uz odredbu da je rok za podnošenje zahtjeva 5 mjeseci od dana
usvajanja zakona, proizlazi da bi poduzeća mogla zahtjeve podnositi negdje u 7. Ili 8.mjesecu (uz uvjet da Vlada donese Propise), Rješenje bi mogli očekivati do 10.mjeseca i nekako sve dođe do Izbora.

Iskreno se nadam da ovo nije Izborni zakon. Nadam se da će i oni koji su ga predložili imati dovoljno odgovornosti da ga stave na listu svojih prioriteta, a do tad ako ništa mogu se podnositi zahtjevi javnim komunalnim poduzećima jer ona su u nadležnostima lokalne samouprave.

IZASLANIK U DOMU NARODA:
Elvira Abdić Jelenović
Velika Kladuša, 21.03.2014.godine