Vlasti BIH suglasne da je Unsko-sanski kanton migrantski centar (AUDIO)

Stanje sigurnosti u 2018. godini na području Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo unutarnjih poslova ocijenilo je ZADOVOLJAVAJUĆIM.

Zbog sve veće zabrinutosti građana Velike Kladuše za vlastitu sigurnost i sigurnost njihove imovine,  zastupnici Laburističke stranke u Skupštini USK su početkom februara zatražili hitnu sjednicu na temu “Migranatska kriza i stanje sigurnosti u USK”.

Odgađanje sazivanja ove sjednice, kao i ocjena da je sigurnost na zadovoljavajućem nivou potvrđuje da su vlasti BIH suglasne da je Unsko -sanski kanton migrantski centar.

Audio u prilogu:

Anel Šahinović

Edina Abdić Pleho

Rasim Kantarević

 

PR Laburisti BiH.