(VIDEO)Vijećničko pitanje Emine Ćehić i odgovor v. d. direktora JKUP “Komunalije” Anela Šahinovića

U vremenu kada je “običnom” čovjeku u BiH teško naći posao, ne možemo ni zamisliti koliko je to teže osobama s invaliditetom. 

Porazna brojka od samo 2284 zaposlene osobe s invaliditetom u FBIH je naša svakodnevica. 

Zapošljavanje osobe sa invaliditetom je društveno korisno i poslovno poželjno, a višestruka korist od zajedničke suradnje je za obje strane.

To im dugujemo.

Da se može drugačije, dokazujemo!