(VIDEO) ORGANIZACIJA ŽENA LABURISTIČKE STRANKE BiH 28. 12. 2014. godine