VELIKA KLADUŠA: SKANDAL U ZGRADI OPĆINE!?

Povodom neviđenog incidenta učinjenog od strane Općinskog načelnika, Predsjedavajuća Općinskog vijeća Edina Abdić Pleho izdaje slijedeću

 OBAVIJEST ZA JAVNOST

Obavještavam građane i vijećnike u Općinskom vijeću Velika Kladuša da sam spriječena u vršenju svoje zakonske dužnosti za sazivanje sjednice Općinskog vijeća, na način da je Općinski načelnik grubo kršeći Ustav i zakone BIH, ZABRANIO upućivanje Saziva za vanrednom sjednicom ne dozvoljavajući da se isti pečatira i protokoliše tumačeći uposlenim u Stručnoj službi Općinskog vijeća da nemaju mandat da to učine.

Na isti način ZABRANIO je da se Saziv za sjednicom uputi putem kurirske službe ili da se vijećnici obavijeste telefonskim putem.

Razlog incidentnog ponašanja leži u činjenici da je načelnik Edin Behrić, nakon što je Općinsko vijeće odbilo njegov prijedlog budžeta, suprotno zakonu i Ustavu proglasio budžet Općine za 2015. godinu i Odluku o izvršenju budžeta.

Slijedom navedenih aktivnosti Općinsko vijeće je imalo ustavno i zakonsko pravo da razmotri tako donesene Odluke i da da svoje mišljenje o tome u roku tri dana od trenutka objave istih u Službenom glasniku Općine Velika Kladuša.

Budući da je Ustav i zakon ostavio kratak rok za izvršenje zakonske obveze, povod za sazivanje vanredne sjednice bio je i više nego potreban i zakonom utemeljen.

Načelnik, svojim postupkom ZABRANE upućivanja Saziva za vanrednom sjednicom, spriječio je ustavom garantirano pravo predstavničkog organa građana da to i učini, a samim tim, spriječio je da se volja i demokratsko pravo građana ispoštuje.

Pored toga, Načelnik Edin Behrić vršeći mobbing nad uposlenicima, braneći im da nesmetano obavljaju svoju dužnost evidentno prekoračuje ovlaštenja i zloupotrebljava položaj.

Neviđene situacije i neviđeni incidenti kojima Općinski načelnik „uveseljava“ javnost posljednjih godinu dana dovode do zaključka da je Općina Velika Kladuša postala talac jedne interesne grupacije čiji je cilj spriječiti volju građana pod svaku cijenu i obezbjediti sebi neprikosnovenu moć odlučivanja o utrošku budžetskih sredstava od kojih će korist imati samo pojedinci, a nikako građani Općine Velika Kladuša.

Negirajući Odluke Općinskog vijeća načelnik je pokazao da mu je jedini cilj da odlučuje sam, stavljajući se tako ispred zakona, Ustava i državnog poretka.

                                                                                                                    PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA

                                                                                                                     Edina Abdić Pleho, s.r.