VAŽNO JE ODGOVORITI NA NEKA PITANJA!

 Dio govora sa Zbora Laburista BiH u Todorovu: