SVE JE SPREMNO ZA IZBORE?!

Predsjedavajuća Vijeća, Edina Abdić Pleho sazvala je sjednicu Kolegija Općinskog vijeća koja se održala u četvrtak, 28. aprila, s početkom u 15.00 sati. 

Za razliku od dosadašnjih Saziva, za današnju sjednicu nije bilo niti jednog materijala predloženog od strane Općinskog načelnika, a koji je bio u obvezi dostaviti iste najkasnije do 15.aprila. 

Danas je postalo sasvim jasno da blokadu rada Vijeća čini, nitko drugi do Općinski načelnik, ali i oni vijećnici, koji još uvijek pronalaze opravdanje za takvo ponašanje. 

Načelnik je danas rekao da ni on, niti općinske službe neće dostaviti materijale, da sjednice vijeća nemaju smisla i da je to veliki trošak. 

Još jednom je potvrđena činjenica da Općinski načelnik SMATRA Vijeće jednom od Službi organa uprave, te da mu to daje za pravo da SAM donosi odluke umjesto Vijeća, te da odlučuje da li će se sjednice uopće održati. 

Unatoč takvom nastupu, Kolegij Općinskog vijeća donio je jednoglasno Zaključak, kojim je naložilo službama Općinskog organa uprave, javnim ustanovama i javnim poduzećima da materijale dostave do polovine maja, nakon čega će se odrediti termin održavanja sjednice Vijeća. 

Laburistička stranka BIH, putem Kluba nezavisnih vijećnika Laburista BIH smatra takvo ophođenje prema Vijeću potpuno NEPRIHVATLJIVIM, te podsjeća da je, na ovakav pristup načelnika upozoravala već pune dvije godine, što je i bio jedan od razloga podnošenja dviju Inicijativa za opoziv Općinskog načelnika Edina Behrića. 

Kasno je za OPOZIV, ali IZBORI SU TU!  

PR LABURISTI BIH