(VIDEO) ŠTA JE SA KATASTARSKIM UPISOM POSJEDA U NASELJIMA GLINICA, POLJANA I BOSANSKA BOJNA!?