SARAJEVO: PREDSTAVNICI LABURISTIČKE STRANKE BiH UČESTVOVALI NA KONFERENCIJI MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA BiH

Ministarstvo vanjskih poslova BiH organiziralo je dvodnevnu konferenciju  na temu „Efekti predsjedavanja BiH Savjetom Evrope – kako ubrzati evropski put BiH!“ 

Cilj konferencije jeste upoznavanje sa efektima predsjedanja Bosne i Hercegovine Savjetom Evrope, najvažnijom i najbrojnijom evropskom organizacijom, koja se bavi pitanjima demokracije, ljudskih prava i vladavine prava.  

Jedan od ciljeva, također bio je da se Bosna i Hercegovina predstavi kao vjerodostojan partner na evropskoj političkoj sceni, te da se evropska ideja približi građanima BiH. 

U otvaranju konferencije učestvovali su: Igor Crnadak, Ministar vanjskih poslova BiH, Nikola Lovrinović, predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije Parlmentarne skupštine BiH i Mary Ann Hennessy, šef Kancelarije Savjeta Evrope u BiH. 

Učešće ispred Laburističke stranke BiH dali su potpredsjednik Skupštine USK i delegat u Domu naroda, Mirvet Beganović, te zastupnik u Skupštini USK i delegat u Domu naroda, Rasim Kantarević

Predstavnici Laburista BiH istakli su da ozbiljan korak ka procesu integracije može se postići ako se poduzme značajan zaokret u politici ove zemlje. Opredjeljenje za borbu protiv korupcije i kriminala mora biti prioritet, jednako kao i kreiranje boljeg ambijenta za ravnomjeran razvoj sela i grada, odnosno jačanja funkcije lokalne samouprave. Zaokret je uistinu važan i neophodan, jer o njemu ovisi budućnost naše zemlje i naših građana. 

Dvodnevna konferencija rezultirala je zajedničkom analizom efekata predsjedanja  Bosne i Hercegovine Savjetom Evrope, kao i iznošenjem mogućih načina ubrzanog približavanja Bosne i Hercegovine evropskim integracijama. 

 

                                                                                                        PR Laburisti BiH