SARAJEVO: PREDSJEDNICA LABURISTIČKE STRANKE BiH U POSJETI DELEGACIJI EVROPSKE UNIJE!

Na poziv zamjenika Šefa delegacije Evropske unije u BiH, dr. Renza Daviddija, održan je sastanak sa predsjednicom Laburističke stranke BiH, Elvirom Abdić Jelenović.

Tema sastanka bila je reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu.

Shodno tome, predsjednica je predstavila programske ciljeve za koje se zalaže Laburistička stranka BiH i koji pokazuju bezuvjetnu podršku evropskim integracijama.

Elvira Abdić Jelenović istakla je da dosadašnji institucionalni okvir ne daje razlog za optimizam, kao i dosadašnja dvosmislena ponašanja političara i politika, kad je u pitanju spremnost pristupanju Evropskoj uniji.

Po pitanju „reformske agende“ u Bosni i Hercegovini, veoma je važna uspostava efikasnog mehanizma kontrole implementacije provedbe reformske agende, a predsjednica Laburističke stranke BiH izrazila je očekivanja da će Delegacija EU u BiH istu osmisliti.

Za razliku od dosadašnjeg pristupa naspram provedbe reformi u BiH, pozitivno je ocjenjen novi pristup, koji podrazumijeva da se prvo sprovedu neophodne reforme, pa tek da se očekuju financijska sredstva za iste.

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini je jedna od 130 delegacija širom svijeta. Njena uloga u Bosni i Hercegovini prvenstveno je usmjerena na:

 predstavljanje, objašnjavanje i primjenu politike EU;

 analizu i izvještavanje o politikama i kretanjima u zemlji i

 vođenje pregovora u skladu sa njenim mandatom.

Objedinjujući resurse Evropske unije, misija Delegacije EU u BiH jeste da pomogne institucijama na svim nivoima, poslovnoj zajednici, civilnom društvu i građanima u ostvarivanju evropske budućnosti.

 

                                                                                                         PR Laburisti BiH