Saopćenje za javnost Laburističke stranke BiH 28.11.14.

Svjesni sve težeg stanja u kojem se nalazi općina Velika Kladuša izazvano (ne)radom Općinskog Načelnika i odgovornosti koju imamo prema građanima , Laburistička stranka Bosne i Hercegovine daje slijedeće saopćenje:

 

SAOPĆENJE ZA JAVNOST 

Višemjesečna suradnja Edina Behrića s nekad „opozicionim“ strankama  A-SDA, KSPP, SDP, SDA, DNZ i 2 nezavisna vijećnika rezultirala je višemjesečnom blokadom rada Općinskog vijeća, neizvršavanjem usvojenog Budžeta, netransparentim trošenjem Budžetskih sredstava, kršenjem Zakona, Statuta, Poslovnika, netransparentnim javnim pozivima za obavljanje radova, neracionalnim privatnim putovanjima, sukobima privatnih i javnih interesa, pogodovanju prijateljima, kumovima, rođacima i raznim kadrovskim križaljkama obojenim stranačko-nezavisnim bojama .

Rezultiralo je svim  osim odgovornog, transparetnog rada na pitanjima od značaja za građane Općine Velika Kladuša. Dio odgovora na ta pitanja sadržana su u Odlukama koje je Općinsko vijeće usvojilo, a Načelnik općine zaigran oko „budžetske rezerve“, ne provodi.

U cilju hitnog rješavanja nagomilanih problema :

Laburistička stranka BiH putem vijećnika u Klubu nezavisnih Laburista insistira na provođenju Odluke o osnivanju komunalnog stambenog fonda (Sl.glasnik 7/13) kao preduvjeta za osiguranje garancijskog potencijala za razvoj Općine, što podrazumjeva i izgradnju infrastrukture. Provedbom ove Odluke uvodimo obavezno planiranje razvoja Općine, usklađujemo Budžetska izdvajanja s planiranim prioritetima, otvaramo mogućnost učešća Općine u financiranju projekata od značaja za zajednicu i što je najbitnije stvaramo mogućnost otvaranja novih radnih mjesta.  

Laburistička stranka BiH putem vijećnika u Klubu nezavisnih Laburista insistira na provođenju Odluke izrade Regulacionog plana „ Šumatačke luke“ ( Sl.glasnik 08/13 ) jer je to temelj za izgradnju proizvodnih kapaciteta koji nužno znače zapošljavanje i razvoj poljoprivrede na Općini i šire. {adselite}

Laburistička stranka BiH putem Kluba nezavisnih Laburista traži na uvid svu dokumentaciju o provedenim postupcima javne nabave i pozivnih natječaja, izvještaje komisije o provedbi javnih natječaja i pozivnih natječaja, te pregled zaprimljenih računa po svim provedenim postupcima, uključivo i račune od Javnih poduzeća Komunalije i ViK-a.

Laburistička stranka BiH putem Kluba nezavisnih Laburista zahtjeva da se na službenoj web stranici Općine Velika Kladuša objavi pregled Projekata infrastrukture koji su rađeni u proteklih 10 mjeseci, broj građevinske dozvole svakog od njih i vrijeme izdavanja.

Laburistička stranka BiH putem Kluba nezavisnih Laburista traži hitno izvješće Službe za civilnu zaštitu o provedenim aktivnostima na sanaciji šteta prouzročenih poplavama i odgovor na zahtjev o proglašenju elementarne nepogode.

Laburistička Stranka BiH  traži od stranaka koje participiraju u općinskom vijeću Velika Kladuša da se uzdrše od komentara na naše saopćenje i da „ napokon“ počnu djelovati kao politički subjekti, a ne kao nezvanična udruženja kojima je osnova djelovanja „ogovaranje i trač“.

PR LABURISTI BIH

Velika Kladuša, 28.11.2014.