Revizija dokumentacije preduslov za nastavak gradnje infrastrukture na području Velike Kladuše

Sastanak na temu izgradnje putne infrastrukture na području općine Velika Kladuša održan je u prostorijama Općine Velika Kladuša tokom proteklog mjeseca. Sastanku su, pored općinskog Načelnika i Pravobranioca, prisustvovali predstavnici odsijeka svih Službi Općinskog organa uprave, čiji se rad direktno i indirektno odnosi na realizaciju planiranih projekata infrastrukture, to je i bila glavna tema sastanka. Inicijator sastanka bila je predsjednica Komisije za prostorno planiranje, mjesne zajednice, komunalne poslove i ekologiju, Elvira Abdić Jelenović ( predsjednica Kluba Laburista u OV Velika Kladuša).

Općinski Pravobranioc naglasio je problem isteka urbanističkih saglasnosti koje su pribavljene u prethodnom periodu, a projekti na koje se odnose nisu realizirani u vremenskom roku.  Predstavnici službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove naglasili su važnost eksproprijacije u cjelokupnom procesu relizacije aktivnosti, te istaknuli da brojni Građevinski odbori i Mjesne zajednice nikada ne dostave potpunu dokumentaciju, iako je to jedan od preduslova za pokretanje postupka utvrđivanja javnog interesa.

Kako bi se prevazišle ove kočnice u realizaciji projekata, usaglašeno je da je potrebno izvršiti potpunu reviziju dokumentacije svih putnih pravaca koji su na čekanju, a potom sačiniti Program kapitalnih investicija kako bi, i građani i Organ uprave, znali kojim redoslijedom i kojim prioritetima će se krenuti u izgradnju.

Također je naglašeno da je od velike važnosti sačiniti kartu postojećih putnih pravaca kako bi se dobio bolji uvid u trenutnu saobraćajnu mrežu, a što bi služilo kao osnov za utvrđivanja prioriteta puteva koji se tek trebaju graditi.

Općinski Načelnik je na samom kraju istaknuo da Općina Velika Kladuša posjeduje financijska sredstva za realizaciju svih planiranih aktivnosti, te zadužio Službe da u što kraćem roku poduzmu sve potrebne mjere iz svojih nadležnosti kako bi se ostvarili zacrtani ciljevi.