Rasprava na Općinskom vijeću o izvještaju i radu za 2018. godinu i planu rada poslovanja za 2019. godinu JP “RTV Velika Kladuša”

Isječci sa rasprave na Općinskom vijeću 29. aprila 2019. godine o Izvještaju o radu i poslovanju JP „RTV Velika Kladuša“ d.o.o. Velika Kladuša za 2018. godinu sa Izvještajem o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu, i Plan rada i poslovanja ovog javnog preduzeća za 2019. godinu. 

Video prilog…

PR Laburisti BiH.