Program

Razvoj tržišne privrede i zaštita državne i privatne svojine

Tekst…

Vladavinu prava i afirmacija pravne sigurnosti

Tekst

Decentralizaciju i ravnomjeran regionalni razvoj

Tekst…

Zaštitu i unapređenje ljudskih prava i temeljnih sloboda

Tekst…

Socijalnu pravdu i društvenu solidarnost

Tekst…

Zaštitu prava manjina u skladu sa međunarodnim standardima

Tekst…

Zaštitu i unapređenje životne sredine

Tekst

Regionalnu suradnju, te integracija u europske i euroatlantske strukture

Tekst…

Uspostavu društva čije će institucije, u funkcionalnom smislu, služiti građanima

Tekst…