JAVNI POZIV – PRIJAVA ZA LISTE

Sukladno čl.7, čl.17.i čl.61. Statuta, Laburistička Stranka Bosne i Hercegovine objavljuje

J A V N I     P O Z I V

Svim članovima Laburističke Stranke BiH da do 07.07.2014. godine mogu dostaviti prijavu – kandidaturu za izborne liste za razine vlasti na koje se prijavila Laburistička Stranka BiH, i to:

 

 

  1. ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH
  2. ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BiH
  3. SKUPŠTINA KANTONA

Molimo da prijavni obrazac popunite i dostavite najkasnije do 07.07.2014. godine na jedan od slijedećih načina:

 

  1. Preko podružnice kojoj pripadate (zatvoreno u koverti s naznakom ne otvaraj!),
  2. e-mail: info@laburistibih.ba
  3. poštom: Centralni ured Stranke, ul: Ibrahima Mržljaka 84, 77 230 Velika Kladuša,
  4. direktno u Centralni ured Stranke.

 

Sve pristigle prijave kao i prijedlozi Podružnica Laburističke Stranke razmatrat će se i ocjenjivati prema jedinstvenim kriterijima.

Konačne liste kandidata Laburističke Stranke BiH objavit ćemo na web stranci.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.