PREDSJEDNIŠTVO LABURISTA BiH: SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Povodom zabrinjavajuće situacije u Velikoj Kladuši Predsjedništvo Laburističke stranke BiH, sa sjednice održane, 14.05.2015.godine, daje slijedeće:

 SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Zabrana obilježavanja međunarodnog praznika rada je samo kulminacija događaja koji već mjesecima potresaju Veliku Kladušu, a ogledaju se u kontinuiranom pritisku, prijetnjama, iznudama, ucjenama i kupovini vijećnika od strane ljudi okupljenih oko Načelnika Općine i općinskog Budžeta.

U nastojanju da sačuvaju Edina Behrića na poziciji načelnika Općine, SDA, DNZ, A-SDA i odmetnuti vijećnici nekadašnjeg Kluba 16 žele stvoriti sliku o Velikoj Kladuši kao sredini u kojoj ništa nije moguće, u kojoj vlada strah, kriminal i mafija i osnovna im je misija proglasiti Laburističku stranku krivcem za sve.

Posljednje saopćenje za javnost uputili su upravo ovi Klubovi stranaka „zajedno“ i tim činom pokazali da imaju samo jedan cilj: proglasiti Veliku Kladušu nesigurnom sredinom i spriječiti realizaciju ekonomskog projekta Laburističke stranke.

Zastrašivanja, verbalne i oružane prijetnje, ucjene i iznude su instrumenti kojima se služe kriminalci i ljudi kojima je u fokusu samo laka zarada i osobni interes. Poticanje na mržnju, nacionalnu netrepeljivost i diskriminaciju postala je praksa Načelnika općine, Edina Behrića.

Kao Stranka koja je osvojila najviše glasova na općini Velika Kladuša dužni smo upozoriti na nezakonito djelovanje Načelnika općine, pomoćnika Načelnika i direktora javnih poduzeća. Oni su, uz podršku kluba SDA, A-SDA, DNZ-a, i odmetnutih vijećnika nekadašnjeg Kluba 16, okupirali Budžet Općine i budžete javnih poduzeća. Budžetska sredstva se troše netransparentno, nezakonito, bez ovlaštenja i odluka Općinskog vijeća – jedinog mehanizma zaštite javnog interesa. Krijući se iza položaja i funkcije „ujedinjeno“ razaraju naše društvo i rade na uspostavi poretka u kojem pojedinci uzimaju ovlasti koje ih po zakonu ne pripadaju.

Inicijativa za smjenu Načelnika općine Edina Behrića je naš odgovor na NE RAD, BAHATOST, NETRANSPARETNOST I NEZAKONITOST koju svakodnevno doživljavamo na općini Velika Kladuša.

Laburistička stranka BiH ne podržava Edina Behrića zato jer NIŠTA nije uradio na realizaciji Programa koji smo na Izborima 2012. godine ponudili građanima. Naprotiv, stao je uz stranke koje 20 godina od rata nisu ništa uradile, osim što su opustošile fabrike, proizvodne pogone, zadruge. On je danas u funkciji tih stranaka, jednako odlučan da u Velikoj Kladuši ne treba i ne može ništa biti i jednako opsjednut Laburističkom strankom i njenim članovima.

Laburistička stranka BiH je odlučna u borbi za ostvarenje pravne države u kojoj izabrani dužnosnici – poslanici i općinski vijećnici zastupaju interese onih koji su ih birali, u kojoj institucija Načelnika zastupa interese građana i služi kao primjer zakonitog, transparetnog i kreativnog rada, poštujući pravo svakog čovjeka na rad, na političko i vjersko opredjeljenje, slobodu izražavanja i pravo na IZBOR.

                                                                                                                              PR LABURISTA BiH

Velika Kladuša, 14.05.2015.god.