POLAZAK NA ROĐENDAN U 09.00 SATI!

Laburistička stranka BIH obavještava članove, simpatizere i građane da će se proslava rođendana Fikreta Abdića Babe održati u subotu, 03.10.2015. godine, u poslovnom centru Maljevac, RH.

 Polazak autobusa je u 09.00 sati iz slijedećih putnih pravaca:

– Skokovi – Pećigrad

– Todorovo – Gornji Purići- Mala Kladuša

– Drenovac – Podzvizd – Capreg

 

– Zborište – Mekanovići – Radića most – Poljice – Vrnograč

– Glinica – Grabovac – Elezovići – Vrnogračka Slapnica

– Liskovac – Kudići – Johovica – Vidovska.

                                                                                                                                                                                  PR LABURISTI BIH