POČELA MODERNIZACIJA LOKALNIH PUTEVA!

Moć predizborne kampanje uveliko nadilazi mogućnost pojedinih političkih stranaka i njenih kandidata, koji, putem svojih „glasnika“, šire dezinformacije unutar lokalnih zajednica s ciljem stvaranja konfuznog stanja i pokušaja da se „ušićari“ koji glas na konto nečijeg nezadovoljstva.

Tako se pokušalo, a i dalje se pokušava manipulirati sa predloženim projektima Općine Velika Kladuša za izgradnju, modernizaciju i asfaltiranje puteva u mjesnim zajednicama.

U cilju istinitog informisanja građana ističemo slijedeće :

Općina Velika Kladuša je u okviru budžeta za 2018 godinu obezbjedila milion konvertibilnih maraka za sufinansiranje izgradnje, modernizacije i asfaltiranja putnih pravaca. U cilju pravovremene realizacije, Sulejman Silić, šef službe za građenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Komisija za prostorno planiranje, mjesne zajednice, komunalne poslove i ekologiju Općinskog vijeća i Rasim Kantarević,  koordinatorom za infrastrukturne projekte u mjesnim zajednicama su u subotu, 02. juna 2018. organizirali i održali zajednički sastanak sa predsjednicima mjesnih zajednica sa područja Općine Velika Kladuša i članovima građevinskih odbora, po pitanju svih projektnih zadataka za koje je zatražena urbanistička saglasnost ili Rješenje za građenje od strane Općinskog organa uprave.

Sastanak je imao za cilj :

  • Analizu dosadašnjih, započetih, iniciranih i djelimično realiziranih projekata na području mjesnih zajednica.
  • Upoznavanje sa kriterijima i obavezama građevinskih odbora u ostvarivanju prava na susfinansiranje projekata.

Analizom dosadašnjih, započetih, iniciranih i djelimično realiziranih projekata na području naših mjesnih zajednica utvrđeno je da za neke putne pravce uopće ne postoji projektna dokumentacija, da su potpisani razni protokoli još od 2009 godine, ali da je izostala realizacija. Ljudi su isfrustrirani ovakvim načinom i odnosom prema njihovim projektima i da više ni sami neznaju kako i na koji način završtiti započete projekte.

U cilju pronalaska rješenja za ovakvu konfuznu situaciju, Načelnik Općine Velika Kladuša imenovao je koordinatora za projekte putne  infrastruktutre između Općine i mjesnih zajednica.

Prvim korakom utvrđeni su kriteriji za rangiranje i predlaganje projekata od strane građevinskih odbora od kojih su najvažniji :

  1. Da Općina Velika Kladuša sufinansira projekte putne infrastrukture u našim mjesnim zajednicama, sa iznosom do 50 % ukupne vrijednosti projekta
  2. Da građevinski odbor, ukoliko želi ostvariti pravo na sufinansiranje, za kandidirani projekat  mora imati idejni i glavni projekat, urbanističku saglasnost i Rješenje za građenje.
  3. Izvod sa podračuna mjesne zajednice na ime građevinskog odbora kojim se dokazuje najmanje polovičan iznos prikupljenih sredstava za sufinansiranje projekta
  4. Maksimalan iznos sufinansiranja projekata pojedinačno, u toku jedne budžetske godine ne može preleaziti iznos od 100.000 KM.

U radnom dijelu sastanka evidentiran je ukupno 31 nerealiziran projekat iz svih naših mjesnih zajednica, čiji su predstavnici podržali i prihvatili ovakav način rangiranja projekata ocjenivši ga kao najpravedniji.

U daljem postupku provođenja ovih aktivnosti, a nakon više održanih sastanaka  utvrđeno je da, od svih evidentiranih projekata samo njih 13 zadovoljava sve tražene kriterije :

r.b.Putni pravac Mjesna zajednica
1D.Lučka- Pašinovac-Šabića džamijaMZ Šumatac
2Ul. Ive andrićaMZ Velika Kladuša
3Bečića brdo – Orčeva LukaMZ Podzvizd
4Velići – Hašića potokMZ Todorovo
5Ćejvani -SikiricaMZ Mala Kladuša
6Dukići – MaćešaMZ Vrnograč
7Grabovac- MušinovićiMZ Vrnograč
8Dabravine- PoljeMZ Polje
9Muratov lug – Kriva bukva (ćućo)MZ Šumatac
10Tabačko selo- RedžićiMZ Todorovo
11Todorovska Slapnica- DubraveMZ Todorovska Slapnica
12Orčeva Luka – Omladinski domMZ Podzvizd
13Glinica – Donja peckaMZ Glinica

 

Građevinski odbor puta “Donja pecka – Glinica“ je zbog nemogućnosti da prikupi dovoljan iznos sredstava, samoinicijativno odustao od prvog raspisivanje tendera te je rangiran na listu puteva za drugi krug.

Tenderi za preostalih 12 projekata raspisani su na vrijeme. Odabrani su izvođači radova po osnovu raspisanog tendera. U Žalbenom roku na odabir izvođača za 11 putnih pravaca ( svi putevi osim „Tabačko selo – Redžići)  žalila se firma „I- Selimović“ iz Cazina .

Žalbe rješava  Ured za žalbe u Federaciji BiH. Dokumentacija uredu za žalbe dostavljena je 20.08.2018. godine, a rok za rješavanje je 15 dana.

Iako je rok za Odluku ureda za žalbu F BiH prošao, do danas, istu  nismo dobili.

Odmah po dobivanju odgovora Ureda za žalbe F BiH, slijedi potpisivanje ugovora za odabranim izvođačem radova i kreće se sa realizacijom projekta.

Realizacija puta  „Tabačko selo – Redžići“ , na čiji tender nije izjavljena žalba, otpočela je 11.09.2018. godine.

Nosioci aktivnosti za ostale evidentirane projekte obavezni su prikupiti preostalu neophodnu dokumentaciju do slijedećeg raspisivanja tendera.

Naravno ovakve informacije nećete dobiti od raznih instrumentraliziranih političkih manipulatora, koji su između ostalog podsticali, gore navedenog da se žali kako bi se taj proces odugovlačio, te negativno odrazio na našu kampanju.

Svi odabrani putni pravci biće realizirani, jer iza istih stoji Načelnik Općine Velika Kladuša.

 

RASIM KANTAREVIĆ

Koordinator za projekte putne infrastrukture