Pješačke staze u Velikoj Kladuši

Jedan od primjera „maćehinskog“ odnosa viših nivoa vlasti naspram Velike Kladuše jeste neizvršavanje zakonskih obveza održavanja i rekonstrukcije cesta kojima upravlja.

Na našu nesreću glavne prometnice kroz grad su pod ingerencijom Federacije BiH, što znači da njima upravljaju JP Ceste Federacije BiH.

Kad se 2007. godine donosio dugoročni plan izgradnje infrastrukture- autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta Unsko-sanski kanton je bio obuhvaćen samo kroz rekonstrukciju i modernizaciju postojeće magistralne ceste. Tadašnji Premijer Federacije BiH je objašnjavao kako su interesi građana USK-a zadovoljeni kroz izgradnju autoceste jer će im Sarajevo biti bliže 40 km!

Nakon 10 godina priče, modernizacija i rekonstrukcija magistralne ceste M 4.2 započela je od ruba USK-a, odnosno od Ključa prema Velikoj Kladuši, umjesto od ulaza u BiH, odnosno od Velike Kladuše prema Ključu.

Iako su sredstva za ovaj projekat osigurana, JP Ceste Federacije BiH na naš zahtjev za HITNU sanaciju i rekonstrukciju pješačke staze od srednjoškolskog centra do Hukića brda odgovara:  „u narednom periodu ćemo pokušati iznaći sredstva za ovu sanaciju“!!!

Uputili smo urgentan zahtjev Federalnoj upravi za Inspekcijske poslove da izvrši nadzor nad stanjem „pješačke staze“, utvrdi stanje sigurnosti pješaka koji njome prometuju i naloži JP Ceste da izvršava obaveze koje su im Zakonom povjerene.

 

 

Velika Kladuša, 10.08.2018.