Osnivačka skupština Laburističke stranke BiH

Laburistička stranka Bosne i Hercegovine osnovana je 28.12.2013. godine na Osnivačkoj skupštini u Velikoj Kladuši, kao neophodan politički oblik organizacije građana kojima je rad osnova ličnog i društvenog napretka i moralnih vrijednosti. Osnivačkoj skupštini Laburističke stranke BiH je prisustovalo 2114 osnivača.

Imenovano je prvo Predsjedništvo stranke sa starosnim prosjekom od 32 godine, kao i Nadzorni odbor. Imenovani organi Stranke trenutno rade na ustroju Podružnica, a potom slijedi uspostavljenje Općinskih ogranaka i ostalih organizacionih oblika i nivoa redoslijedom do Kongresa koji je najviši organ Stranke. Za prvu predsjednicu LABURISTIČKE STRANKE BOSNE I HERCEGOVINE izabrana je g-đa Elvira Abdić Jelenović.

Polazeći od svoga Programa Stranka de se u svom djelovanju zalagati za sveobuhvatan razvoj Bosne i Hercegovine kroz:

  • Razvoj tržišne privrede i zaštita državne i privatne svojine;
  • Vladavinu prava i afirmacija pravne sigurnosti;
  • Decentralizaciju i ravnomjeran regionalni razvoj;
  • Zaštitu i unapređenje ljudskih prava i temeljnih sloboda;
  • Socijalnu pravdu i društvenu solidarnost;
  • Zaštitu prava manjina u skladu sa međunarodnim standardima;
  • Zaštitu i unapređenje životne sredine;
  • Regionalnu suradnju, te integracija u europske i euroatlantske strukture;
  • Izgradnju Bosne i Hercegovine kao demokratske države ravnopravnih konstitutivnih naroda i svih građana koji u njoj žive;
  • Uspostavu društva čije će institucije, u funkcionalnom smislu, služiti građanima.