Okrugli stol na temu “Opstanak i ostanak mladih u Bosni i Hercegovini”

Forum mladih Laburista BiH obavještava članove i simpatizere Organizacije mladih da će se 01. juna 2018. godine, s početkom u 17.00 sati u Gradskoj sportskoj dvorani održati okrugli stol na temu :“ Opstanak i ostanak mladih u Bosni i Hercegovini“.

Na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni tema „mladih“ predmet je povremenih rasprava, ali bez konkretnih mjera u cilju poboljšanja statusa mladih u društveno-političkom životu u BiH.

Forum mladih Laburista BiH organizacijom okruglog stola žele otvoriti diskusije o izazovima s kojim se suočavaju mladi, te vlastitim primjerom pokazati  mogućnosti koje se nude aktivnim učešćem mladih u kreiranju politika od njihovog interesa.

Okrugli stol na temu:“ Opstanak i ostanak mladih u Bosni i Hercegovini“ organizira se u sklopu Plana  godišnjih aktivnosti Organizacije mladih Laburista BiH.

PR LABURISTA BIH