Okanović Hajrudin – diskusija na vijeću 18. 12. 2014. godine