ODRŽANE PLANIRANE PREDIZBORNE AKTIVNOSTI ZA 24. SEPTEMBAR 2016. GODINE

U sklopu predizbornih aktivnosti planiranih za 24. septembar, nastavljene su posjete aktivistima po podružnicama Općinske organizacije Laburista BIH Velika Kladuša, te je održan centralni zbor OO Laburista BIH Cazin, u podružnici Pećigrad, prilikom koje su predstavljeni kandidati za načelnika i Općinsko vijeće Općine Cazin.

Obilazak aktivista organiziran je u suradnji sa podružnicama OO Laburista BIH Velika Kladuša, a organizaciju centralnog zbora za Općinu Cazin preuzela je Općinska organizacija Laburista BiH Cazin.

Ovom prilikom, zahvaljujemo se svim aktivisticama i aktivistima OO Laburista Velika Kladuša i Cazin na odličnoj organizaciji navedenih događaja.

PR LABURISTI BIH