ODRŽANE PLANIRANE PREDIZBORNE AKTIVNOSTI ZA 18. SEPTEMBAR 2016. GODINE

U skladu sa predizbornim programom, 18. septembar 2016. godine obilježile su aktivnosti radnih sastanaka, zborova i sijela sa članovima i simpatizerima Laburističke stranke BiH na području općina Cazin i Velika Kladuša.

U neposrednom kontaktu sa biračima, kandidati za Općinska vijeća i kandidati za načelnike općina Velika Kladuša i Cazin predstavili su programe čija će realizacija uslijediti nakon implementacije izbornih rezultata.

U organizaciji radnih sastanaka, zborova i sijela učestvovali su aktivistice i aktivisti podružnice Ćoralići OO Laburista BiH Cazin, zatim podružnica Podzvizd, kao i aktivistice i aktivisti podružnice Miljković OO Laburista BiH Velika Kladuša.

Unatoč nepogodnim vremenskim uvjetima, koje su nas pratile, zahvaljujemo se svim članovima i simpatizerima na prisustvu ovim manifestacijama, a svim aktivisticama i aktivistima Općinskih organizacija Cazin i Velika Kladuša, na odličnoj organizaciji.

PR LABURISTI BIH