29. DECEMBRA 2016. GODINE ODRŽANA PRVA REDOVNA SJEDNICA OV VELIKA KLADUŠA

Na prvoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća, održanoj 29. 12. 2016. godine, vijećnici su, od 18 tačaka dnevnog reda, usvojili njih 16 između ostalog:

– odluke o imenovanju radnih tijela/ komisija Vijeća,

– Nacrt Budžeta za 2017. godinu,

– Odluku o privremenom financiranju za 2017. godinu,

-Odluku o pokretanju aktivnosti za prelazak na trezorsko poslovanje,

– Program zajedničke komunalne potrošnje za 2017. godinu,

– Odluku o visini boda za obračun komunalne naknade za 2017. godinu,

– Operativni program za održavanje puteva u zimskom periodu

– Izvještaj Komisije za primopredaju dužnosti načelnika na dan 09.11.2016. godine,

Izvještaji o izvršenju Budžeta za period 01.01 – 30.06, kao i Izvještaj o izvršenju Budžeta za 01.01.- 30.09.2016. godine, nisu dobili potrebnu većinu, te isti nisu usvojeni. 

PR Laburisti BiH