ODRŽAN I KONGRES LABURISTIČKE STRANKE BIH

28. decembra 2017. godine održana je redovita izvještajna Skupština Općinske organizacije Velika Kladuša, na kojoj su razmatrani i jednoglasno usvojeni Izvještaj o radu za period 28.12.2016. do 28.12.2017. godine, Program rada za 2018. godinu, te Odluka o potvrdi delegata za I Kongres Laburističke stranke.

Po okončanju Skupštine, kako je i najavljeno održan je I Kongres stranke, gdje su delegati izabrali novo rukovodstvo.

Za predsjednicu stranke izabrana je Elvira Abdić Jelenović, a jednoglasnu podršku delegata dobila je i kandidacijska lista za članove predsjedništva, i to:

– Mirvet Beganović, zamjenik predsjednice,

– Fikret Bašić, prvi dopredsjednik,

– Aladin Ćerimović, drugi dopredsjednik

– Elmin Murtić, član predsjedništva,

– Asmira Ćerimović, član predsjedništva

– Rasim Kantarević, član predsjedništva

– Anel Gračanin, član predsjedništva

– Emina Ćehić,član predsjedništva

– Osman Topić,član predsjedništva

– Omer Lelić,član predsjedništva

– Amir Đogić , Generalni sekretar i

– Edina Abdić Pleho – portparol/glasnogovornik stranke

 

Osim odabira novog rukovodstva jednoglasnu podršku dobili su Izvještaj o radu od 28.12.2013. – 28.12.2017. godine i sedam Zaključaka:

1. Kongres potvrđuje Programsku platformu Laburističke stranke BiH usvojenu na osnivačkoj Skupštini 28.12.2013. godine i potvrđuje dosadašnje aktivnosti Predsjedništva stranke na njenoj operacionalizaciji i realizaciji.

2. Kongres izdvaja značaj poduzetih aktivnosti na uključivanju mladih, obrazovanih, sposobnih, kreativnih i slobodnomislećih ljudi i kontinuirani rad, koordinaciju i kreiranje politika LABURISTA BIH u okviru stručnog ekonomskog Savjeta stranke, te jačanje građanskog aktivizma kod članova i simpatizera stranke kao jedinstven primjer u Bosni i Hercegovini gdje su teorije pretočene u praksu.

3. Kongres daje punu potporu radu i aktivnostima ekonomskog stratega stranke, Fikretu Abdiću, kako kroz rad u okviru ekonomskog Savjeta stranke tako i kroz rad na poziciji Načelnika Općine Velika Kladuša, te zadužuje Klub LABURISTA BiH u OV Velika Kladuša i Predsjedništvo stranke da mu svojim radom i aktivnostima budu nesebična podrška.

4. Kongres naglašava značaj aktivnog uključivanja Predsjedništva stranke i izabranih dužnosnika  u realizaciju usvojenih zaključaka na OV Velika Kladuša za pripremu Revizije privatizacije i poslovanja u poduzećima Agrokomerc, Sanitex i Grupex. Zahtjevom za Reviziju privatizacije u poduzećima i izdvajanjem sredstava iz Budžeta općine za ove aktivnosti LABURISTI BIH potvrđuju suštinsku, a ne načelnu,  opredijeljenost u borbi  za ostvarivanje radničkih prava i ispravljanju nepravde koja je učinjena radničkoj klasi u procesu privatizacije.

5. Kao prioritet u djelovanju Kongres izdvaja „Podnošenje Zahtjeva za ocjenu ustavnosti zakona i drugih propisa s kojima je DRUŠTVENA SVOJINA promijenjena u DRŽAVNO VLASNIŠTVO“, te zadužuje Predsjedništvo stranke da intenzivira aktivnosti na izradi prijedloga i uključi neophodne materijalne i kadrovske resurse u realizaciji ovog zaključka.

6. Kongres zadužuje Predsjedništvo stranke da u suradnji sa stručnim Savjetom stranke nastavi s izradom „nacrta Zakona o denacionalizaciji društvene svojine s izdvajanjem kontrolnog kapitala“ i da isti ponudi BiH javnosti kroz programsku Platformu za opće Izbore 2018.godine.

7. Kongres izražava zabrinutost za ekonomsko stanje u Bosni i Hercegovini i vidi izlaz u kreiranju i uvođenju NOVE EKONOMIJE zasnovane na korektivima neoliberalne globalizacije čiju analizu je sačinio ekonomski Savjet Laburista BiH.

 PR Laburisti BiH