Obavijest za javnost predsjedavajuće Općinskog vijeća Velika Kladuša Edine Abdić – 02.10.2014.

Nakon neuspješnog pokušaja da se održi XIX redovna sjednica Općinskog vijeća, te da se rad predstavničkog organ vlasti nakon dužeg vremena deblokira, Predsjedavajuća Općinskog vijeća Edina Abdić izdaje slijedeću

OBAVIJEST ZA JAVNOST

U skladu sa ovlaštenjima, Predsjedavajuća je sazvala XIX redovnu sjednicu, kako bi se Općinsko vijeće očitovalo o Incijativi za pokretanje postupka opoziva/smjene načelnika Općine Velika Kladuša, podnešenoj 01.09.2014. godine.

 Zakonska obveza je da se Općinsko vijeće očituje o podnešenoj Incijativi u roku od 30 dana.

Političke stranke SDA, KSPP, A-SDA, SDP, DNZ BIH I dva nezavisna vijećnika, Sead Okanović i Zlatan Holić su neusvajanjem dnevnog reda prekršili Ustav, zakone BIH, F BIH i USK, Statut Općine Velika Kladuša i Poslovnik Općinskog vijeća u nastojanju da spriječe očitovanje o smjeni načelnika Općine Velika Kladuša.

Poštivanje Ustava i zakona BiH, F BIH, USK, Statuta Općine Velika Kladuša i Poslovnika Općinskog vijeća je obveza svakog vijećnika, a tu su obvezu potpisali davanjem svečane izjave nakon čega su i dobili mandat vijećnika.

Odredbe zakona propisuju način i vrijeme po kojem se, u ovom slučaju Vijeće treba izjasniti o pokretanju postupka opoziva načelnika Općine Velika Kladuša, a zakonska obveza svakog vijećnika jeste da se izjasni o istom u roku od 30 od kada je Incijativa podnešena.

Kao Predsjedavujća Općinskog vijeća, oštro osuđujem nepoštivanje zakonskih propisa, Statuta Općine Velika Kladuša i Poslovnika Općinskog vijeća, a naročito stavljanje ličnih i privatnih interesa ispred interesa građana kojih su ih birali.

                                                                                          PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA

                                                                                                     Edina Abdić,s.r.