OBAVIJEST O ORGANIZIRANOM PRIJEVOZU NA IZVJEŠTAJNU SKUPŠTINU OO VELIKA KLADUŠA

Obavještavamo članove i simpatizere Laburističke stranke BiH da će biti organiziran prijevoz na Izvještajnu Skupštinu Općinske organizacije Velika Kladuša, 28.12.2015. godine sa polaskom u 11 sati iz slijedećih putnih pravaca:

 Čaglica – Zborište -Mekanovići – Poljice – Vrnograč,

 Glinica – Elezovići – Vrnogračka Slapnica,

 Todorovska Slapnica – Slapnica – Hajrat – Podzvizd,

 Drenovac – Rajnovac – Podzvizd – Capreg,

 Cazin – Ćoralići – Skokovi – Pećigrad,

 Johovica – Vidovska,

 Todorovo – Vejinac – Marjanovac – Mala Kladuša.

                                                                                                                                       PR Laburisti BiH