Negirati pozitivna iskustva iz naše prošlosti, znači ne cijeniti vrijednosti vlastitog naslijeđa. (VIDEO)

Mjesne zajednice su u SFRJ bile ustrojene kao centri mjesne samouprave, predstavljale su prostor za učešće građana u rješavanju problema u zajednici. Imale su status pravne osobe. Bile su financijski neovisne, financirane su iz općinskog budžeta ili građanskog samodoprinosa, imale su svoje prostorije i uposlenike i mogle su posjedovati imovinu.

Sastojale su se od Skupštine MZ kao predstavničkog tijela i Savjeta MZ kao izvršnog tijela. Polovinu delegata Skupštine birali su građani, dok su drugu polovinu imenovali radnici javnih poduzeća i udruženja građana.

Predstavnici MZ učestvovali su u Vijeću mijesnih zajednica, koje je bilo dio općinske skupštine.

Danas nam govore kako bi trebali jačati građanski aktivizam, kao da na našim prostorima nije nikad postojao ili kao da ne znaju kako su ga surovo ubili kroz dvadesetogodišnji period centralizacije pod okriljem demokracije.

Rasprava o Izvješću o radu Mjesnih zajednica na općini Velika Kladuša najbolje govori o odnosu Laburističke stranke prema osnovnoj ćeliji našeg društva u kojoj se odvija život.

Više u video prilogu:

Velika Kladuša, 17.12.2018.godine.

PR Laburisti BiH.