NARODE – PROBUDI SE! ZEMLJO – OTVORI SE!

Na početku svog prvog mandata rekla sam : „U F BiH zakoni se donose po potrebi. Kad negdje nešto „zapne“ na putu realizacije trenutnih ciljeva, odmah se u proceduri nađe Zakon kojim se otkloni ta prepreka ili prepreke i tako do slijedećeg cilja.“

Tako su i ovaj put u parlamentarnu proceduru uputili : „ Zakon o financiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nepogode“ i „Zakon o osnivanju Federalnog fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriju Federacije BiH“.

 

Desile su se POPLAVE i „odjednom“ trebaju zakoni kako bi se uradilo nešto što i po postojećim zakonima možemo. Ali ako se primjenjuju postojeći zakoni onda neke političke partije ne bi imale što inicirati, a ipak se nalazimo u izbornoj godini. I, ne samo to. Pozivanjem na postojeće zakone ne možemo, a da ne primjetimo kako su namjenski računi „opuhani“ jer se iz godine u godinu namjenska sredstva koriste nenamjenski i nikom ništa osim onima koje je zadesila nesreća.

Oni rijetki koji u BiH rade i primaju plaću imaju „ekskluzivno“ pravo da pitaju što je s njihovih 0,5% od osnovice koju svaki mjesec uplaćuju za ove namjene?!

Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, dužnosti civilne zaštite su sve one koje su sada nabrojane ovim novim Zakonom (Članak 5. Stavak 6) „otklanjanje posljedica prirodnih i drugih nesreća do osiguranja temeljnih uvjeta za život), pa slobodno zaključujem da je CILJ ZAKONA staviti šapu na preostala namjenska sredstva i to:

– Sredstva naknade za zaštitu okoliša,
– Naknada za korištenje i unapređenje šuma,
– Vodne naknade,
– Naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe,
– Naknada za izgradnju i održavanje skloništa,
– Komunalna naknada,
– Naknada za korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Nigdje u obrazloženju Zakona nema financijskih pokazatelja – STANJA OVIH SREDSTAVA NA DAN 15.06.2014.godine!!!!

Ali kog briga! Kampanja je, sve gori od brige za stradale, niko ne čita ponuđene materijale, niko ne traži objašnjenja i obrazloženja.

Uz sve to, čak mogu raspolagati i sredstvima gospodarskih društava čiji je osnivač Vlada Federacije ili u kojima ima većinski udio vlasništva.

Donatorske račune za prikupljanje dobrovoljnih priloga za otklanjanja i posljedica prirodne nesreće i obnovu, mogu otvoriti Federacija BiH, kantoni i jedinice lokalne samouprave, čiji su organi proglasili stanje prirodne nesrećei registrirane humanitarne organizacije iz F BiH.

Sve to može i po postojećim Zakonima ali istini za volju nemaju OVLASTI koje su sami sebi dodijelili novim zakonskim rješenjima.

Zakon o financiranju pomoći stradalima od poplave primjenjivat će se GODINU DANA od dana stupanja na snagu, a Zakon o osnivanju Fonda trajat će ZAUVIJEK!!!! To je jedna nova Institucija koja će imati svog direktora i čak 10 članova Upravnog odbora i Predsjednika i svi će oni raspolagati onim silnim donacjama dok ih bude, kad ih bude i za koga bude!

Pretpostavljam da će mnogi poslanici, pored brige za stradale, naći utjehu u obrazloženju zakona u glavi IV FINANCIJSKA SREDSTVA, gdje stoji: „Za provođenje ovog zakona nije potrebno izdvojiti dodatna sredstva u Budžetu Federacije BiH!!!!!

A, da jeste- nije problem!

Zemljo-otvori se!

IZASLANIK
Elvira Abdić Jelenović

Velika Kladuša, 19.06.2014.god.