NAČELNIK OPĆINE VELIKA KLADUŠA ODRŽAO SASTANAK SA UPOSLENICIMA OPĆINSKOG ORGANA UPRAVE

Općinski načelnik, gospodin Fikret Abdić, 10. novembra 2016. godine, održao je sastanak sa svim uposlenicima Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša.

Tema današnjeg sastanka je unapređenje dosadašnjeg funkcioniranja Organa uprave, buduća organizacija službi, kao i zaokret u radu državnih službenika i namještenika, u cilju poboljšanja usluge prema građanima, efikasnije administracije, kao preduvjet za stvaranje razvojnog Budžeta Općine Velika Kladuša, a samim tim i razvoja naše lokalne zajednice.

„Činjenica je da Općinski organ uprave do sada nije organiziran na način da garantira Velikoj Kladuši novi razvoj. Siguran sam da mogu dati ton novom razvoju, uz aktivan angažman nas sviju, kako uposlenika Općinskog organa uprave, tako i uposlenika javnih poduzeća i ustanova“, istakao je načelnik Abdić.

Općinski načelnik dati će podršku svakom prijedlogu od strane uposlenika, koji će unaprijediti dosadašnji rad u korist građana naše Općine, te će isti biti ugrađen u buduću organizaciju službi Jedinstvenog općinskog organa uprave.

PR Laburisti BiH