Laburistička stranka slavi 8 godina svog postojanja!

Laburistička stranka BIH osnovana je 28.12.2013. godine u Velikoj Kladuši, kao politički oblik organizacije građana kojima je rad osnova ličnog i društvenog napretka i moralnih vrijednosti.

Kroz osam godina svoga postojanja, Laburisti su svoje djelovanje fokusirali na dugogdišnju borbu obespravljenih radnika za osnovna radnička prava i pravedniji status u društvu, čije interese, kako je vrijeme pokazalo, ne štiti ni jedna politička partija.

U vremenima kada su elemenatarna prava radnika ugroženija nego ikad, kada se stanovništvo masovno iseljava preko granice, a mladi ljudi gube svaku nadu za boljim sutra, Laburistička stranka je glasno ustajala protiv politike koju nameće političko Sarajevo, zalažući se za građanska prava i slobode koje im pripadaju, a posebno prava na rad i slobode izbora.

Rezultat toga je dugogodišnje povjerenje biračkog tijela zahvaljujući kojem već dva mandata za načelnika Općine, Velika Kladuša ima upravo kandidata Laburističke stranke – jednog od najvećih ekonomskih stratega sa područja bivše Jugoslavije, Fikreta Abdića.

Period od osam godina postojanja ove stranke obilježili su brojni napadi i udari na biračku volju naših građana, pokušaji destabilizacije povjerenja koje uživaju politički zvaničnici Laburističke stranke, pa čak i nastojanje da se opozove Općinski načelnik – jedini čovjek koji se iskreno i bezuslovno bori za dobrobit svakog običnog, malog čovjeka.

Laburistička stranka je hrabro podnijela sve udarce koji su stizali, i na njih odgovarala radom, zalaganjem i zavidnim rezultatima, što je političke protivnike svaki put, na kraju borbe, bacilo na koljena.

U ime borbe za obespravljenog radnika čiji glas čuju jedino Laburisti,

U ime svih onih koji se bore i vjeruju da trud na kraju ipak urodi plodom,

Želimo sretnu 8. godišnjicu svim Laburistima u domovini i dijaspori!

 

 

 

PR Laburisti BIH

Velika Kladuša, 28.12.2021.