(VIDEO) Laburistička stranka: Podrška protestima u BiH

Prateći ukupnu situaciju na prostoru Bosne i Hercegovine, rukovodstvo Laburističke stranke dalo je svoj osvrt na ukupna događanja sa jasnom pordškom građanima u Bosni i Hercegovini i obespravljenim radnicima u borbi za njihova prava.