Laburistička Stranka BiH predala kandidatske liste za Opće izbore 2014.godine

Predstavnici Laburističke Stranke Bosne i Hercegovine su u petak, 11.06.2014.godine predali kandidatske liste za Opće izbore 2014.godine.

Nakon što se zaključi rok predaje lista (14.06.2014.god), CIK će u roku od 15 dana izvršiti provjeru svih kandidata, a potom izdati Rješenje o ovjeri lista.

 

 

Nosioci lista za nivo Unsko-sanskog kantona su:

  1. DRŽAVNI PARLAMENT – Elvira Abdić Jelenović,
  2. PARLAMENT FEDERACIJE BiH – Elma Đogić
  3. SKUPŠTINA USK-a – Mirvet Beganović